0
10.08 2016
Figur_1_pyramide_cover

Lydia CT Buer, LiS, Gastromedisinsk avdeling, OUS Bjørn A Moum, overlege og professor, gastromedisinsk avd, OUS og UIO Inflammatoriske tarmsykdommer rammer ofte unge mennesker og forekomsten i vestlige land er… [Les mer]

0
09.08 2016
Hegard.-Figur-3.cover

Terje Hegard, overlege/kardiolog, EHRA certified cardiac device specialist, Sykehuset Telemark, Notodden Kardiologiske ”device” er en samlebetegnelse for ulike typer implanterbare pacemakere og hjertestartere (ICD). Like viktig som detaljkunnskap er en… [Les mer]

0
05.08 2016
Figur_3_cover

Bjørn Blomberg, overlege, 1.amanuenis II. Steinar Skrede, seksjonsoverlege, 1.amanuensis II, Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Alvorlig infeksjon med organdysfunksjon er svært vanlig og årsak… [Les mer]

0
03.08 2016
Fig_1

  Steinar Skrede, seksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, 1.amanuensis Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hans K. Flaatten, overlege  Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus, professor Klinisk institutt 1,… [Les mer]

0
30.03 2016
Skaar_cover

Elisabeth Skaar, spesialist i indremedisin og geriatri, ph.d kandidat ved Universitetet i Bergen og LIS i hjertesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus De fleste pasienter som tilbys kateter-implantert aortaklaff (Transcatheter Aortic Valve… [Les mer]

0
29.03 2016
Hagberg_cover

Guri Hagberg, lege i spesialisering, PhD-stipdenidat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Håkon Ihle-Hansen, lege i spesialisering, Phd-Stipendiat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Hege Ihle-Hansen, Overlege, Phd, Bærum sykehus, Vestre Viken… [Les mer]

0
29.03 2016
Birkeland_cover

Kristiane Birkeland Bleskestad, stud.med, Universitetet i Bergen Kåre I. Birkeland, avdelingsleder/professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo Trygve Hausken, overlege/professor, Gastroenterologisk seksjon og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssykehus/ Universitetet i… [Les mer]

0
23.03 2016
Ebbing_cover

Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, spesialist i hjertesykdommer, PhD. Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, Bergen.  Rune Kvåle, spesialist i kreftsykdommer, PhD. Eivind Reikerås, statistiker, MSc. Etter mange år med utredninger og politisk… [Les mer]

0
21.03 2016
Grytaas_cover

Av Marianne Aardal Grytaas, overlege og PhD-stipendiat, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Primær hyperaldosteronisme skyldes autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge binyrer. Det er den vanligste formen for sekundær… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no