0
29.03 2016
Hagberg_cover

Guri Hagberg, lege i spesialisering, PhD-stipdenidat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Håkon Ihle-Hansen, lege i spesialisering, Phd-Stipendiat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Hege Ihle-Hansen, Overlege, Phd, Bærum sykehus, Vestre Viken… [Les mer]

0
29.03 2016
Birkeland_cover

Kristiane Birkeland Bleskestad, stud.med, Universitetet i Bergen Kåre I. Birkeland, avdelingsleder/professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo Trygve Hausken, overlege/professor, Gastroenterologisk seksjon og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssykehus/ Universitetet i… [Les mer]

0
23.03 2016
Ebbing_cover

Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, spesialist i hjertesykdommer, PhD. Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, Bergen.  Rune Kvåle, spesialist i kreftsykdommer, PhD. Eivind Reikerås, statistiker, MSc. Etter mange år med utredninger og politisk… [Les mer]

0
21.03 2016
Grytaas_cover

Av Marianne Aardal Grytaas, overlege og PhD-stipendiat, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Primær hyperaldosteronisme skyldes autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge binyrer. Det er den vanligste formen for sekundær… [Les mer]

0
21.03 2016
Hanne_cover

Hanne Thürmer, leder Nif Høsten 2015 har Norsk indremedisinsk forening (NIF) vært på den rikspolitiske arena med tallrike besøk i Legenes hus og på Stortinget. Den engasjerte indremedisiner har fått… [Les mer]

0
18.01 2016
Langslet-Figur-PCSK9-hemming

To nye kolesterolsenkende medikamenter, alirokumab (”Praluent”, Regeneron/Sanofi) og evolokumab (”Repatha”, Amgen), er nylig kommet på markedet i Norge/Europa og USA. Medisinene betegnes PCSK9-hemmere og senker LDL-kolesterol ved å binde seg til, og hemme virkningen av PCSK9-proteinet i blod.

0
14.01 2016
Hov-Fig.1A

Primær skleroserende cholangitt er en kronisk inflammasjonstilstand i de store gallegangene. Cholangiocarcinom rammer 10-15% av pasientene. Etter lang tid pågår det nå flere intervensjonsstudier som kan gi håp om nye behandlingsmodaliteter.

0
11.01 2016
Figur 4. Reentrykretser betinget av forskjellig ledningshastighet. Område «R» i figuren har langsommere ledning enn område «L». Dermed er R refraktær lengre enn L. Når refraktærperioden er overstått, kan man imidlertid risikere at impulser som har passert gjennom område L, kan passere retrograd gjennom og dermed initiere en reentrykrets. (Ill. ved A. K. Stokke 2015).

Ventrikulære ekstrasystoler forekommer hyppig i en klinisk hverdag. Denne artikkelen tar for seg årsaksforhold og mekanismer. Dokumentasjonen for at ventrikulære ekstrasystoler har patologisk betydning er begrenset. Artikkelen drøfter dette og aktuell behandling.

0
07.01 2016
Romskaug_tabell_2

Eldre bruker ofte mange medisiner, noe som både kan bedre prognosen og gi bedre symptomkontroll ved en rekke vanlige tilstander i høy alder. Jo flere medisiner, dess større blir imidlertid risikoen for at de kan forårsake problemer. Et kritisk blikk på legemiddellisten er særlig viktig hos de mest sårbare pasientene, hvor avveiningene mellom nytte og risiko er ekstra utfordrende.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no